Voor een complete dienstverlening

Renovatie vlaggenparade 2015

De Internationale Vlaggenparade op de Boompjes in Rotterdam heeft een belangrijke renovatie ondergaan. Er zijn 70 oude vlaggenmasten vervangen door nieuwe “baniermasten” waaraan zowel vlaggen als banieren kunnen worden getoond. En de verlichting van alle 225 masten, die tot nog toe in de top van de vlaggenmasten was aangebracht, is vervangen door grondspots. Daardoor is de overgevoeligheid voor storingen eindelijk opgeheven en staat de Vlaggenparade voortdurend in vol licht. Om deze renovatie te vieren kwam de burgemeester van Rotterdam de Rotterdamse vlag hijsen in de hoge mast van de vernieuwde Vlaggenparade. Ook werden de vlaggen gehesen van alle evenementen waaraan de Vlaggenparade in 2014 “gastvrijheid” had verleend. Het was een historisch en heuglijk moment voor de zo unieke Vlaggenparade. Een en ander werd gecombineerd met de Oudejaarsbijeenkomst die traditioneel door het bestuur van de Vlaggenparade wordt aangeboden aan de medewerkers en relaties en dankte allen die vrijwillig weer zoveel van hun hun tijd aan de Vlaggenparade hebben willen besteden, inclusief de burgemeester die dikwijls als ere-gast vlaggen komt hijsen.