Voor een complete dienstverlening

Richtlijnen

Richtlijnen voor…

…het juiste gebruik van de Nederlandse vlag.

De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in Nederland wordt gehesen dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen. De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoenrood – wit – kobaltblauw. De afmetingen verhouden zich als 2:3 waarbij ‘2’ als broekingsmaat gehanteerd wordt en ‘3’ het uitwaaiend gedeelte is. De lengte van de stok of mast is zodanig uitgevoerd dat de vlag, ook als zij halfstok hangt, de grond niet kan raken en het verkeer niet hindert. Op de vlag mogen geen versieringen of andere toevoegingen worden aangebracht. Alleen op uitdrukkelijke toestemming van HM de Koningin kan daar van worden afgeweken. Tenzij volledig verlicht, mag geen Nederlandse of andere natievlag tussen zonsondergang en zonsopgang wapperen of gehesen worden. Het kan voorkomen dat een vlag na verloop van tijd versleten, danwel vervuild is. In deze gevallen moet de vlag op een onopvallende manier worden vernietigd of worden gereinigd en gerepareerd.

3kleur wimpel Vlaggen met oranje wimpel: Koninginnedag 30 april (29 april) Verjaardagen van: Koningin Beatrix 31 januari (1 februari) Prins Willem Alexander 27 april (28 april) Prins Claus 6 september (7 september) Andere verjaardagen van leden van de Koninklijke Familie Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke Familie: bijv. huwelijk, jubileum, bezoek.
3 kleur Vlaggen zonder oranje wimpel: Nationale Bevrijdingsdag 5 mei Opening Staten generaal: derde dinsdag in september, in Den Haag Bevrijdingsdag Nederlands Oost-Indiƫ 15 augustus (16 augustus) Koninkrijksdag 15 december (16 december) In het algemeen als uiting van vreugde van de gebruiker: bijv. jubileum, behalen diploma. Op verzoek van de gemeentelijke overheid.
3 kleur halfstok Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): Nationale dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10uurIndien bij de dodenherdenking met halfstok vlag een ceremonie plaatsvindt, werd na het klinken van het volkslied de vlag meestal in top gehesen. Volgens het nieuwste protocol (2001) wordt de vlag ook na het klinken van het volkslied halfstok gelaten.

Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie.
In het algemeen als teken van rouw van de gebruiker.
Bij het halfstok hijsen in een verticale vlaggenmast wordt de vlag eerst tot de top gehesen waarna deze langzaam wordt neergehaald totdat de onderzijde van de broeking op de helft van de masthoogte is gekomen.
Bij het neerhalen van de halfstok vlag uit een verticale vlaggenmast wordt deze eerst langzaam naar de top gebracht en daarna op dezelfde wijze omlaag gebracht.
Bij schuine vlaggenstokken van 2 tot 3 meter wordt de bovenzijde van de vlag 25 tot 50cm onder de knop bevestigd.

(Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, mag op de tussen haakjes vermelde datum worden gevlagd)